Cơ hội nghề nghiệp

Gia nhập United International Pharma

Suốt hành trình 30 năm hoạt động ở thị trường Việt Nam với sứ mệnh mang lại những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy cho người dân Việt Nam, Châu Á và thế giới, chúng tôi tin rằng yếu tố con người góp phần rất quan trọng. Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân tài cùng đồng tâm hiệp lực với United International Pharma để ngày càng phục vụ tốt hơn cho sức khỏe của người dân Việt Nam. Cho dù bạn là một chuyên gia dày dạn hay một người mới, UIP luôn hoan nghênh những đóng góp mà bạn có thể mang lại.

Các của UIP