Công Ty UNITED INTERNATIONAL PHARMA Trân Trọng Kính Mời Quý Bác sĩ, Dược sĩ Tham Dự Chương Trình Đào Tạo Trực Tuyến Điều trị Đái tháo đường type 2 vào thực tế lâm sàng

Banner

11:30 - 11:45

Khách mời
đăng nhập trực tuyến

12:00 - 12:30

Cập nhật khuyến cáo điều trị
Đái tháo đường type 2 - 2020
GS. TS. Trần Hữu Dàng

13:00 - 13:30

Thảo luận – Post test - Bế mạc

Line

11:45 - 12:00

Khai mạc GS. TS. Trần Hữu Dàng
Phát biểu chào mừng &
Cảm ơn - Đại diện Công ty
United International Pharma

12:30 - 13:00

Vì sao Metformin vẫn là
lựa chọn đầu tay trong điều trị
Đái tháo đường type 2?
PGS. TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

13:00 - 13:30

Thảo luận – Post test - Bế mạc

Title
Dang Ky
ID Password

Để chuẩn bị tốt cho việc tham dự hội thảo,
kính mời Quý Bác sĩ, Dược sĩ xem hướng dẫn
cài đặt phần mềm Zoom tại đây:

Nut Dang Ky
footer